Geen posts.
Geen posts.

Situatie

Voordat ik begon met het organiseren van de activiteit had ik een beeld in mijn hoofd hoe het feest er ongeveer uit zou moeten gaan zien. Na mate ik bezig was met de voorbereiding en ik overleg had gepleegd met café dikke over wat ik in mijn hoofd had kreeg het feest steeds meer vorm.

Taken

Om mijn verbeelding over te brengen naar café dikke heb ik aantal keer met hun aan tafel gezeten om aan te geven hoe het feest eruit moest komen te zien. Zei kwamen zelf ook met ideeën en konden mij duidelijk vertellen wat er allemaal mogelijk was. Zo zijn we tot het feest shake after your break gekomen.

Actie

Als eerste heb ik nagedacht hoe het feest eruit moest komen te zien, wat voor concept gaat het worden. Toen ik daarachter was ben ik gaan zoeken naar een locatie waar dit mogelijk was. Ik kwam uit bij café dikke. Door een aantal keren bij elkaar te komen zijn we tot het feest shake after your break gekomen. Ik heb daarna alle afspraken, tijdsplanning en andere zaken verwoord in een draaiboek die gehanteerd werd op de avond tijdens de uitvoering.

Resultaat

Door mijn verbeelding helder te maken naar café dikke toe zijn we tot een leuke activiteit gekomen, waarbij club 1 elkaar op privé vlak beter is gaan kennen. En waarbij de activiteiten commissie winst heeft geboekt voor activiteiten in de toekomst

Terugkoppeling

Ik vind dat ik duidelijk heb aangegeven wat ik in mijn hoofd had zitten. We zijn daardoor ook snel tot een overeenstemming gekomen.